CROPLINE – BETINGELSER FOR DATAHÅNDTERING

 

Ved bestilling af Cropline adgang accepteres Danish Agros Privatlivs- og cookiepolitik (danishagro.dk), som beskriver håndtering af dine persondata i Cropline platformen. Ved inddragelse af SoilOptix® videregives relevante data, herunder eksempelvis jordprøver, til sikkert tredjeland (Canada), idet SoilOptix er et canadisk firma. Formålet med videregivelsen er en uddybende analyse af jordprøver. Ved eventuelle spørgsmål om videregivelse af data til sikkert tredjeland kontakt venligst hr@danishagro.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Danish Agro stiller alene platformen og de heri indeholdte services/analyser/data til rådighed, som den er og forefindes. Der er alene tale om vejledende værktøjer. Kunden er selv ansvarlig for de konklusioner og handlinger, denne foretager på baggrund af sådanne data, idet dataene alene kan danne grundlag for konklusioner eller handlinger på baggrund af kundens egen fortolkning heraf. Danish Agro forudsætter at data fra de købte services og analyser alene anvendes af professionelle og kompetente personer. Kunden er ansvarlig for de handlinger, som denne foretager som følge af de vejledende anbefalinger.

Gå tilbage til danishagro.dk/cropline

Danish Agro fraskriver sig ethvert ansvar i relation til brug af data fra købte services og analyser, herunder for driftstab, produktionstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, eller andre tab som følge af kundens anvendelse af de tilgængelige analyser/anbefalinger/data

Danish Agro fraskriver sig ligeledes ethvert ansvar i relation til brugen af services/analyser/data i forbindelse med erstatnings- og forsikringssager, hvor applikationen og de heri indeholdte services/analyser/data anvendes som evidensgrundlag.

Ovenstående fraskrivelse og begrænsninger gælder også ved et eventuelt produktansvar, medmindre ufravigelige lovregler er til hinder for sådanne fraskrivelser og begrænsninge. Begrænsningerne gælder ikke i det omfang Danish Agro måtte have handlet groft uagtsomt eller fortsætligt.