Hvem er Danish Agro?

Danish Agro koncernen er med på hele rejsen fra jord til bord. Vi hjælper med alt lige fra frøet til marken, foderet til dyrene og maskinerne til arbejdet, så landmanden kan koncentrere sig om at producere fødevarer i verdensklasse.

Danish Agro koncern video

Landmandens værdi er vores fokus. Se med i vores koncernvideo til højre.

Sammen skaber vi værdi. 

 

En international grovvarekoncern

Danish Agro koncernen består af mere end 100 agroindustrielle selskaber i ind- og udland, der er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Vores historie går tilbage til 1901. Siden dengang har vores vigtigste opgave været at skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med. Det er det fortsat. 

Koncernen beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere og er ejet af 8.350 danske landmænd. Vores vigtigste opgave er at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder. Vores ejere og kunders behov er udgangspunktet for alle beslutninger.

Danish Agro blev etableret i 1901 som et lokalt andelsselskab. Talrige fusioner og opkøb har ført selskabet fra først lokal til regional, national og senest international aktør.

Vi er et spejlbillede af landbruget og udvikler os hele tiden sammen med landbrugsbranchen, så vi også fremover kan tilbyde landmanden de produkter, ydelser og faglig rådgivning, der er brug for på en moderne bedrift. 

Vision

Danish Agro har en vision om at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersø-regionen. Det er nødvendigt for at kunne skabe størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand. Det sikrer, at vi kan forsyne danske landmænd med kvalitetsprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår.

Mission

Vores mission er at forsyne danske og internationale landmænd med kvalitetsprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår samt opkøbe deres afgrøder med henblik på optimal videresalg.

Cultivating Value

Cultivating Value beskriver vores fokus i vores forretning. Medarbejdere, kunder og vores omverden skal opleve, at vi skaber værdi i alt hvad vi foretager os. Cultivating Value er vores fokus for; medarbejdere, landbruget, vores partnere, forbrugerne, vores ejere, den grønne omstilling, samfundet og vores fælles fremtid.  

Målet er at skabe øget værdi ved at styrke, dyrke og udvikle vores produkter, medarbejdere, viden, kompetencer og ikke mindst vores kunder og deres forretninger. 

Styrke
Fundamentet skal styrkes. Vi stræber efter at gøre os umage, og vi har fokus på at indfri vores kunders nuværende ønsker og behov. Det kræver stærke medarbejdere med de rette kompetencer, samarbejdsevner, viden og det rette sortiment på hylderne. Kerneforretningen skal være sund, og det fundament, hvorfra vi møder vores kunder og leverandører, skal derfor være stærkt.

Dyrke
Værdi skal dyrkes. Vi sætter en ære i at dyrke det, der skaber værdi for landbruget. Vi supporterer verdens bedste landmænd, hvilket kræver, at vi er nysgerrige og åbne for helt nye tilgange, produkter og ideer. Vi investerer i nye forretningsområder, og vi dyrker vores medarbejderes kompetencer i dag, for at kunderne kan få bedre rådgivning og produkter i morgen.

Udvikle 
Landbruget skal udvikles. Skal vi kunne skabe øget værdi for vores kunder, skal vi hjælpe dem med at udvikle sig. Det kræver, at vi udvikler os selv og optimerer vores kompetencer og vores produkter. Vi stræber hele tiden efter at afsøge nye muligheder, og vi har fokus på at indfri vores kunders fremtidige ønsker og behov. Landbruget udvikler sig, og vi udvikler os i takt hermed, både når det gælder vores medarbejdere og vores produkter og ydelser.

 

Vores fokus er altid på en optimal værdiskabelse på din bedrift med udgangspunkt i en klar strategi, og en fælles handleplan.
Vi er med dig hele vejen rundt.

Henning Fogh,
Grovvaredirektør i Danish Agro

det er nemt at være kunde

sammen skaber vi værdi