Med Danish Agro foder til kyllinger sikrer du god pillekvalitet

Danish Agro tilbyder to foderserier til slagtekyllinger - Danish Broiler og Grower-serierne - der sikrer en meget høj udnyttelse af foderets indhold af næringsstoffer. Ved at anvende den nyeste generation additiver opnås der forbedret foderudnyttelse af både foderets indhold af fiber, fosfor og protein.

Danskproducerede ærter har vist gode resultater

Vores foderblanding til slagtekyllinger med danskproducerede ærter har vist gode resultater: kyllingerne får en bedre mavesundhed, når der anvendes ærter som proteinkilde i foderet. Det har en betydning for strøelsen i stalden, ligesom kyllingerne trives bedre. Ærterne giver desuden en bedre pillekvalitet, så der undgås smuld i foderet.

Produktionen af kyllingefoder foregår på en af Danish Agros moderne fabrikker. Det giver os mulighed for at udnytte de teknologiske hjælpemidler præcist, og samtidig har vi udstyr til at producere piller med høj kvalitet. Netop pillekvaliteten er afgørende for kyllingernes foderoptagelse, som er ekstrem vigtig, specielt i den første uge.

Vi producerer også foder til kyllinger som ikke er gamle nok til at lægge æg - Foder til opdræt.

Hvilke fordele er der ved foder til kyllinger fra Danish Agro?

  • God foderudnyttelse, da foderets næringsstoffer udnyttes bedst muligt.
  • Lav miljøpåvirkning, da indholdet af N og P i gødningen er lavere end i foder uden additiver.
  • God strøelseskvalitet, der giver lave trædepudescores.
  • Tilføring af præcis de rigtige mængder aminosyrer og i det rette forhold både aminosyrerne imellem og i forhold til energiniveauet.
  • Overskydende protein kræver energi og binder vand - så det optimale forhold vil give en bedre foderudnyttelse og mere tør gødning.
  • Indholdet af ærter giver lavere CO2-aftryk, bedre pillekvalitet, bedre elektrolytbalance (mindre kalium) = lavere vandforbrug, som giver god tør strøelse, der er en forudsætning for lave trædepude- og hase-tal.

Vil du læse mere om kunders erfaringer og resultater?


Paw Pedersen, Driftsleder i Tommerup
Læs om Paw Pedersens erfaringer og resultater som årets slagtekyllingeproducent.

Søren Christensen, Driftsleder Uvlsmose
Læs om Søren Christensens erfaringer og resultater med dansk producerede ærter.

 

Bliv klogere på de to serier af foder til kyllinger hos Danish Agro

Broiler-serienGrower-serien

Læs mere om vores to foderserier her.

Optimering af aminosyrer

Optimeringen af aminosyrerne er beregnet ud fra ileal (tyndtarms) tilgængelige aminosyrer. Dette giver os mulighed for i højere grad at fintune aminosyreniveauerne og vælge de råvarer, der har den bedste aminosyrefordøjelighed. 
Samtidig har vi anvendt et idealprotein-koncept, hvor aminosyrerne sættes i et fast forhold til lysin. Dette sikrer, at aminosyrerne altid er afbalancerede, når der fastsættes et højere minimumsindhold af lysin, som det er sket her for at sikre brystkødsandelen. 

Energi- og proteinforholdet

Energi- og proteinforholdet er låst fast, så energiindholdet ikke kan hæves uden at hæve protein samtidig. Det optimale niveau for energi og protein afhænger af måleparameteren, som kan være enten foderudnyttelse eller brystkødsudbytte. 
I dette foder er energi- og proteinforholdet valgt til at give højt brystkødsudbytte. 

Coccidiostater

Salinomycin er en ionophor. Ionophorer er kendetegnet ved at hæmme coccidierne i tilpas grad til, at kyllingerne selv udvikler immunitet mod coccidier. Salinomycin har anticoccidiel effekt. Må bruges indtil slagtning.
Maxiban er et blandingsprodukt, der består af både et kemisk coccidiostat (Nicarbazin) og en ionophor (Narasin). Et kemisk coccidiostat har en meget høj drabseffekt på coccidier. I kombination med en ionopfor opnås en meget sikker 
og holdbar coccidiosekontrol. Bruges indtil skift dag 24.

Vi har fået foder fra Danish Agro i seks år, det er vi meget tilfredse med. Det er bestemt den samme vare, vi får leveret hver gang.

Søren Christensen,
Slagtekyllingeproducent, Ulvsmose

Læs om Søren Christensens erfaringer og resultater med dansk producerede ærter

Kontakt vores fjerkræspecialister
på 7215 8000

Hør mere om vores foder og mulighederne på din bedrift - eller skriv til os direkte.