FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

I Danish Agro koncernen er vi overbeviste om, at forudsætningen for en produktiv, konkurrencedygtig og effektiv forretning er en bæredygtig udvikling i samfundet.

Hensyn til miljø og samfund skal gå hånd i hånd med økonomiske hensyn. Samfundsansvar og hensyn til miljøforhold er derfor en integreret del af virksomhedens forretningsaktiviteter.

Vores initiativer indenfor CSR fokuserer på de områder, der har relevans for forretningen, og hvor vi har ekspertise og viden. Alle – virksomhed, samfund og miljø – skal drage fordel af de aktiviteter vi er involveret i.

Med udgangspunkt i UN Global Compact’s 10 principper forholder Danish Agro koncernen sig aktivt til sit sociale og miljømæssige ansvar på tværs af værdikæden.

Se CSR rapport 2020
Se CSR rapport 2019
Se CSR rapport 2018
Se CSR-rapport 2017
Se CSR-rapport 2016
Se CSR-rapport 2015
Se CSR-rapport 2014

 

Læs CSR rapporten for 2021 her:

 

Klimaneutral i 2050

Danish Agro deler Landbrug & Fødevarers vision om klimaneutrale fødevarer i 2050, som betyder at landbrugs- og fødevaresektoren på det tidspunkt ikke skal udlede flere klimagasser end den optager.

I tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer, landmænd og fødevarevirksomhederne i Danmark vil vi – i overenstemmelse med FNs verdensmål – samarbejde om, at finde en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.
 
Samarbejde
Hvis dette mål skal nås forudsætter det samarbejde på tværs af værdikæden imellem alle aktører, så der opnås reelle bæredygtige forandringer, innovation og en klimaværdi i varer og produkter, som forbrugerne vil bakke op om.

Det er netop også baggrunden for, at Danish Agro støtter op om Landbrug & Fødevarers vision, så det er den fælles vision, der definerer de indsatser, som Danish Agro sætter i søen og rapporterer på. 
 
Danmark har rigtig gode forudsætninger for at gå forrest. Danish Agros ejere er allerede blandt de dygtigste og mest klimaeffektive i verden, og det skaber en stærk forudsætning for det videre samarbejde.
 
Læs mere om visionen om Klimaneutrale fødevarer i 2050 her.