Bliv medlem af Danish Agro

Danish Agro har siden starten i 1901 arbejdet på, at hjælpe landmænd med at skabe fødevarer i verdensklasse. Som andelsselskab er vores fokus på, at skabe værdi på bedriften gennem et tillidsfuldt samarbejde.  

Som medlem af Danish Agro har du mulighed for at øve indflydelse på selskabets beslutninger. Der afholdes årligt regionsmøder på tværs af Danmark, hvor regnskabet præsenteres, medlemmer til delegeret forsamlingen vælges og der kan stilles spørgsmål til ledelsen.

Hvem kan blive medlem? 

Virksomheder og personer med aktiviteter indenfor landbrug og lignende kan blive medlem af Danish Agro. I Danish Agros vedtægter kan du læse mere om medlemskab og du er også velkommen til at kontakte kundeservice på 7215 8000.

Vedtægter

Danish Agros vedtægter er med til at sikre varetagelsen af medlemskredsens interesser, så den sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

Danish Agro er ejet af ca. 8000 danske landmænd.  

Læs foreningens vedtægter her.


Selskabsoplysninger
Juridisk virksomhed: Danish Agro a.m.b.a.
CVR nummer: 59 78 93 17
Danish Agros hovedkontor: Køgevej 55, 4653 Karise 

Bankforbindelser:  
Nordea:           2100 0340300009  
Danske Bank: 3100 9200100635  
Sydbank:        8072 0001006569  
(Husk at påføre kundenummer ved indbetaling) 

 

Overskudsudlodning 

Når foreningens koncernegenkapital er mere end 35 % af koncernens balancesum er der ingen restriktioner for udlodning til medlemmer. Ved en soliditet på 30 % – 35 % kan der henlægges op til 25 % af foreningens årsresultat til foreningens medlemmer – i de nuværende vedtægter er det maksimalt 10 %, der kan henlægges. Ved en soliditet på 25 % – 30 % kan der henlægges op til 10 % af foreningens årsresultat.