Hygiejne og staldmiljø

Hygiejne og staldmiljø er et vigtigt fokusområde, når zinken skal udfases.

Vores erfaring er, at rengøring og desinfektion ofte er en overset faktor i relation til at undvære zink. Helt generelt bør hygiejnen øges, når zinken skal fjernes. 

Erling Lindberg er Produktchef i Vilofarm, og han har arbejdet med rengøring og desinfektion i mere end 20 år. Hans erfaring er, at rengøring og hygiejne ofte er et forsømt område, der skal forbedres for at få succes med zinkfri fodring. Han fremhæver, at der er en masse læring om emnet, der skal ud til svineproducenterne, for at alle får succes med at udfase zink.

Mange besætninger har en rengøringsplan, men der er ofte behov for, at den justeres og tilpasses de aktuelle udfordringer. Rengøring og desinfektion handler både om det egentlige rengøringsarbejde og det optimale valg af desinfektionsmiddel.

 

Hvis ikke forarbejdet er gjort grundigt, får man ikke fuld effekt af de desinfektionsmidler, man bruger.

Man kan ikke bruge samme skabelon for rengøring og desinfektion i alle besætninger, og det tager tid at få indført gode hygiejnevaner.

Udover behovet for bedre rengøring ved zinkfri fodring betyder stramninger omkring forbruget af antibiotika også, at der er brug for bedre hygiejne i besætningerne.

Læs mere om hygiejne i artiklen her:
HYGIEJNE ER VIGTIGT FOR AT UNDVÆRE ZINK

Erling fortæller om Hygiejne

På videoklippet til højre kan du se en video omkring hygiejne og arbejdet med zinkfri fravænningsfoder.

Erling Lindberg er hygiejnerådgiver hos Vilofarm, som er en del af Danish Agro koncernen sammen med Vilomix.

Hygiejne er en vigtig del af vejen til succes

Det handler om læring og rette tiltag