Lars Østerholm Hansen

I/S Henrikshøj i Nysted har været drevet af familien i 6. generationer. Lars driver gården sammen med sin svoger Carsten Bredder. De driver en svineproduktion på Lolland med 400 søer og driver 300 ha.
Lars er hjemmeblander og anvender tørfoder til søer, og smågrise.

De har drøftet løbende med foderkonsulent hvornår de skulle starte op på zinkfri fodring, og blev enige om til sidst, at de kunne lige så godt starte op nu, hvor der er tid til læring. Det er en længere proces at komme igennem og de er glade for de er startet op i god tid, så de ikke skal panikke i sidste øjeblik, men har tid og overskud til læring og nye rutiner. Så i maj måned 2021 startede de op med at prøve med foder uden zink.

De har fra start haft fokus på hygiejne, rengøring, udtørring og de basale ting for at skabe et solidt grundlag, for grisenes tilvænning til fravænning.

Erfaringerne i stalden har vist sig fra start, at jo mindre grisene er jo svære er det at rette op på dem. De giver lidt mere medicinering til de små ca. 30-40 grise (25%) af alle holdene. Dem på 6-7 kg. tager godt imod den nye blanding med fiskemel, og nye mælkepulver. 

Hvordan reagerer grisene på foderet?
De tager godt imod foderet – de er lidt fedtede grisene, men fine nok. I starten er de sat lidt mere af i vægt og mere uens i vægt, men ellers er de glade for foderet.

Hvad er jeres umiddelbare forventninger og tro på fodring uden zink?
At det kan lykkes, og det er om at starte op i god tid – det er en lang proces og læring der tager tid og handle på.

Hvor så I den største forskel da i begyndte og fodre uden zink?
Grisene er mere fedtede, de får lidt mere kartoffelmel og vi oplever mere arbejde i processerne og de nye rutiner. Men vi tror på at jo mere læring og rutiner vi får, jo mindre arbejde bliver der. Vi har mere fokus på sortering, og grisene kommer sig selvom de er blevet mere uens i vægt.

Hvilke rutiner har I måtte ændre på?
Mere bevidste rutiner og udførsel af vores arbejde. Vi har fået mere fokus på hygiejne og udtørring i stalden, og er blevet endnu mere bevidste om at management er en vigtig del i arbejdsrutinen, når vi snakker zinkfri fodring.

Hvad er dine anbefalinger til andre landmænd, som stadig bruger zink?
Se at springe ud i det nu hvor i har tiden til læring og nye rutiner der skal indarbejdes.

Du kan lige så godt starte nu

Ekstra arbejde - men det kan lykkes