Anders Nykjær

Anders Nykjær driver - i fællesskab med sin kompagnon Bjarne Christensen - I/S Engholm, som er en so- og smågriseejendom med 640 søer og produktion af 26.500 smågrise udenfor Struer. Anders Nykjær er ansvarlig for driften af so- og smågriseholdet fordelt på et so-site og et smågrise-site. Størstedelen af smågrisene færdiggøres i deres selvejede slagtesvinestalde. Bjarne Christensen er ansvarlig for driften af alt jordtillæggende tilhørende bedriften.

Anders og Bjarne er hjemmeblandere med vådfodring af søerne på tilskudsfoder og slagtesvin med mineraler og sojaskrå. Smågrisene er udelukkende fodret med tørfoder (mineraler og koncentrater) i multifasesystem på stiniveau.

Læs den nyeste artikel med Anders Nykjær fra Landbrugsavisen her - hvor han deltog på vores zinkfri møde vi afholdte i marts 2022.

Anders kører nu helt uden zink

Svineproducent Anders Nykjær har deltaget i zinkfri projektet, som Vilomix kører sammen med SEGES. Efter projektet kører Anders nu helt uden zink. 

Hør Anders fortælle om de tiltag, han har gennemført i sin besætning på videoklippet til højre. Hør også seniorrådgiver i Vilomix Jens Svendgaard fortælle om management i zinkfri projekterne.

 


Oktober 2021
Produktionen kører stabilt på et meget højt niveau på trods af udfasningen af zink. Der har nu været produceret zinkfrit i over 1 år uden nogen nævneværdig ændring i produktionsresultaterne. 

Der er gennemført et nyt tiltag på de mindste grise, hvor der også tildeles mælk i det opblødte foder. Dette fremmer de mindste grises foderoptag.

Anders er meget tilfreds med funktionen af blandingerne og har kun haft små problemer med udfasningen af medicinsk zink hos de mindste grise under 5 kg. Følgende produktionsresultater i det forløbne år uden anvendelse af medicinsk zink.

  4 kvartal 2020 1 kvartal 2021 2 kvartal 2021 2 kvartal 2021 Sidste 12 mdr
Tilvækst ref. Tilvækst 7-30 kg 600 582 591 564 585
Foderforbrug 1,70 1,65 1,69 1,66 1,68
Dødelighed 2,0 1,7 2,3 2,3 2,0

Marts 2022
Den største udfordring med at fravænne uden zink har nok været at håndtere de mindste fravænnede. Resten har sådan set kørt stort set uændret, men de mindste 15-20% har vi skullet tage ekstra hånd om. 

Positiv effekt på zinkfri fravænning

Lær at fravænne uden zink i foderet