Søren Larsen - Dyrhavegård

Dyrehavegaard I/S er en grise- og planteproduktion på Sydvest-Sjælland ved Dalmose. Gården drives af Sørens forældre og Søren selv. Derudover er der 7 medarbejdere i driften. De har en full-line griseproduktion på 530 Søer og leverer ca. 16.000 slagtesvin til Danish Crown. Alle grise bliver fodret med færdigfoder fra Danish Agro. 
De driver 640 ha. med hvede, raps, byg og konsumærter.

Nye rutiner

For 3 år siden udfasede Dyrhavegård zink i deres startblanding i klimastalden. Det blev gjort i tæt samarbejde med Danish Agro for at teste det zinkfrie foderkoncept af. Det har givet nogle nye rutiner.

De fandt ud af, at det er meget vigtigt at starte i farestalden, da de skal lærer pattegrisene at optage foder. Derfor giver de pattegrisene pelleteret foder 5-6 gange dagligt, dog i små mængder. Når grisene kommer til klimastalden er staldene nyvaskede, desinficerede og udtørret. De bliver herefter sorteret i små, mellem og store grise. De oplever lidt diarré på dag 4, som er behandlingskrævende. Herefter sker der ingen medicinering pga. diarré.

"En fordel jeg ser ved det zinkfrie foder er, at jeg kan bruge det som jeg vil", siger Søren Larsen. De små grise kan få det optimale foder i længere tid, mens de store grise kan skifte foder hurtigere og derved spare på det dyre foder. Hermed har jeg fokus på optimal foderskifte i forhold til grisens behov, og ernæring.

Søren Larsen kører nu helt uden zink

Hør Søren fortælle om hans erfaringer og gode råd direkte fra stalden.

Søren råder andre landmænd til at prøve det af med zinkfri fravænning: "Det gode ved zinkfri foder er at især til de små grise kan jeg tildele det, så længe jeg har lyst til, før skulle jeg afslutte mit første foder efter 14 dage, nu hvis jeg synes behovet er længere, så får de det i længere tid", siger Søren Larsen.  

Se med i klippet til højre.

September 2021
Efter besøg hos Søren Larsen oplever han stadig succes med zinkfri fravænning. Alle grise bliver fortsat fodret med færdigfoder fra Danish Agro. Søren kører stadig en naturlig proces med fodring af grisene og tilvænning i farestalden. 

Han bruger flittigt overvågning fra ProGrow-kameraerne, der er med til at optimere og følge grisenes foderforbrug og tilvækst. Dataerne støtter op om udfordringer eller udsving i forhold til grisenes vækst. Søren vil som regel kunne se på grisene, hvis de er ved at få diarré, og via de indkomne data fra kameraerne kan han blive bekræftet i dette, når de viser udsving på grafen. Søren kan efterfølgende handle ud fra dette.

Det kræver de rigtige medarbejdere

Succes med ensrettet rådgivning og tværfaglig sparring