Hvordan anvender du produkterne?

Se hvordan du anvender de forskellige produkter i stalden via nedenstående videoer.
Vi har besøgt flere landmand der gør brug af vores produkter - de viser dig hvordan de anvender dem.

ViloPiglet HeatPeat Weaning

Varmebehandlet bloktørv

Se video med Peter Munk Nielsen hvor han viser hvordan man anvender produktet.

Agrosan Dry Out

HYGIEJNEMIDDEL I PULVERFORM

Se video i stalden hos Olav Hansen der anvender Agrosan. Agrosan dræber bakterier og svampesporer.

Sambesøgsvideo Danish Agro og Vilomix

FORDELE VED SAMBESØG


Danish Agro og Vilomix er på sambesøg hos Anders Kappel direkte i stalden. Hør om hvad vi og landmanden får ud af sambesøgene.

Doseringsskovle

Hyppige små fodringer

Sættet med de 3 skovle er udviklet til at dosere en passende mængde tilpasset pattegrisens alder ved fravænning.