Alle staldens opgaver er vigtige

Wrang Agro har nu afsluttet den forsøgsperiode med udfasning af medicinsk zink, som de i godt et år har udført i tæt samarbejde med Danish Agro. Status er, at succes kræver dygtige medarbejdere og rettidig omhu hele vejen rundt.

Jacob Wrang Rasmussen, der ved Tommerup sydvest for Odense driver en produktion på i alt 2.300 søer fordelt på to ejendomme, samt en årlig produktion af 80.000 smågrise fordelt på tre ejendomme med klimastalde, kan efter snart et års afprøvninger og eksperimenter med fravænning uden zink, se tilbage på nogle erfaringer og en proces han ikke ville være foruden.

- Der er ikke en proces i svineproduktionen der ikke er vigtig, for så var den der ikke. Alle mand i alle lag skal kende værdien af deres arbejde. Det er måske trælst arbejde at vaske, men en ren stald er noget af det vigtigste.

Det var Danish Agro, der er fast leverandør af færdigfoder til hele produktionen hos Wrang Agro, der ønskede at teste fravænningsfasen uden zink med et nyt protein som erstatning for fiskemel i de to af tre smågriseblandinger. Status er nu, at andet afprøvningsforløb efter sommerferien sidste år gik væsentligt bedre end det første.

 

Der skal fortsat balanceres

- Jeg er glad for, at vi startede tidligt, og ikke først når zinken er helt ude. Vi har fået mange gode råd og vejledning og vi har prøvet meget af. Men det er jo netop også i en periode med lav notering, at vi skal prøve tingene af, påpeger svineproducenten, der må erkende, at selvom zinken nu har været ude af fravænningsfoderet siden september sidste år, så må der fortsat balanceres på en knivsæg.

- Det kan sagtens køre godt i to måneder, og så er der pludselig et hold der falder i gennem og knækker helt, uden vi ved hvorfor. Det er lidt skræmmende, men i samarbejde med vores dyrlæge og rådgivere analyseres der nu for, hvad årsagen kan være. 

Der suppleres lidt med kartoffelmel, hvis der er tegn på problemer, men overordnet set peges der blandt andet på kvaliteten af grise fra farestalden, som en af de afgørende faktorer.

- Fravænningsalder og foderoptaget i farestalden betyder sindssygt meget, og så kræver de 20 procent mindste grise i klimastalden noget særlig opmærksomhed. De får tildelt opblødt foder 3-4 gange dagligt, da det er bedre for maven og giver mere ædelyst og dermed et højere foderoptag, forklarer Jacob Wrang Rasmussen.

Godt fra start
Det er allerede fra dag fem, at der tildeles foder til pattegrisene i farestalden.

- De får bare nogle enkelte piller i starten for at vække deres interesse for foderet. Desuden har vi valgt at starte mælkeanlægget igen. Det giver nogle stærkere grise og vi behøver lidt færre ammesøer, fortæller svineproducenten, der påpeger, at det handler om at gøre fravænningen så nem som muligt.

- Kommer de igennem den første uge i klimastalden uden at knække, så vokser de bedre end før, forklarer han og påpeger, at grisene oftest kommer igennem fravænningsfasen med en behandling tre dage efter indsættelse i smågrisestalden. Før udfasningen af medicinsk zink lå behovet for behandling 10 dage efter indsættelse.

De erfarne medarbejdere
Svineproducenten peger desuden på management, de basale rutiner omkring vask, desinfektion og udtørring, og de rette medarbejdere som afgørende for de gode resultater.

- Bogdan Petru Negru, der sammen med to medarbejdere står for smågrisene her på Ryttergade, klarer det sindssygt godt, understreger Jacob Wrang Rasmussen.
Han påpeger, at det er øjnene der passer grisene, der er afgørende for om det bliver godt eller skidt.

- Det er den erfarne mand, der klarer skærene og Bogdan Petru Negru går op i det med liv og sjæl.

Tilpasningerne fortsætter
Wrang Agro har nu afsluttet den forsøgsperiode med udfasning af medicinsk zink, som de har udført i tæt samarbejde med Danish Agro. Der fortsættes dog med forsøgsblandingen ligesom den stadig tilrettes i takt med erfaringerne. 

Lige nu eksperimenteres der også med effekten af at tilsætte syre til vandet.

- Det hele afhænger jo også af, hvordan soholdet kører. Hvor store er grisene der kommer ind i smågrisestalden? Kvaliteten af grisene er bare supervigtig, understreger Jacob Wrang Rasmussen og tilføjer, at det her også handler om, at farestaldspersonalet skal tage ejerskab for de grise der sendes ud ad døren om mandagen.

- Det kræver også stabile ugehold og stor fokus på antal løbninger pr. uge. Det skal passe sammen, da det bare er så afgørende for holdene i klimastalden. – En-to løbninger for meget pr. uge, det tæller altså, når året er omme.

Han fortsætter i øvrigt med vejekameraer i den ene sektion for fortsat at kunne udnytte de ekstra data, som værktøjet giver mulighed for at tilføje til optimeringen af besætningen. 

- Jeg forventer, at det bliver i perioder, at vi tager overvågningen ind og har den ekstra fokus med. Det er for tungt at tage ind i hverdagen og arbejde med hele tiden, med den kapacitet vi har lige nu.