zink-ophør er gået bedre end forventet

Carsten Hansen, Galbrogaard, droppede zink 1.januar i år efter at have forberedt sig sammen med Danish Agro, dyrlæge og medarbejdere. Indtil videre er det gået bedre end forventet, men han er også blevet klar over, at der er steder, hvor han ikke må gå på kompromis, for eksempel omkring vask og udtørring af smågrisestaldene.

Læs hele artiklen her fra Magasinet GRIS: Zink-ophør er gået bedre end forventet

- DET ER TYDELIGT, AT DET ER DE MINDSTE GRISE, DER GIVER PROBLEMER. DERFOR FÅR NOGLE AF DEM EKSTRA TID I FARESTALDEN, SELVOM DET ER ET BRUD PÅ HOLDDRIFTEN.

 • Carsten Hansen, Galbrogaard, Dalmose
 • Carsten Hansen er fjerde generation
 • 665 søer med smågrise til 30 kg.
 • Indkøber færdigfoder fra Danish Agro
 • SPF+myc+ap12
 • 3½ ansatte
 • Indkøbt færdigfoder fra Danish Agro
 • Producerer halvdelen af sit forbrug af foderkorn
 • Indkøber polte fra Thorsviggaard, Møn

Nemmere fodring når zink er væk

Fodring og blandingsvalget bliver nemmere, når man ikke skal tage hensyn til, om der er zink i foderet.

Carsten Hansen har ikke ændret meget på sin fodring, i forbindelse med at han droppede zink.

Den eneste forskel er, at Danish Agros blanding 140 med zink er skiftet ud med en lignende blanding uden zink, der hedder 141.

»Det er ikke en decideret skåneblanding. Den indeholder højt forædlede råvarer og ingen sojaskrå. Desuden er en del af kornet varmebehandlet hvilket gør at grisene nemmere kan fordøje det.«, nævner Carsten Hansen.

Til gengæld blev overgangen til zinkfri fodring forberedt grundigt på andre områder. I den forbindelse gav både produktspecialist hos Danish Agro, Lotte Vilstrup, hygiejneekspert Erling Lindberg, Vilofarm og dyrlæge Alex Jakobsen, Ø-Vet, gode råd til Carsten Hansen og medarbejdere.

De største ændringer er:

 • Skift fra ugedrift til 14 dages drift
 • Højere fravænningsalder
 • Mere fokus på vask, udtørring og opvarmning af smågrisestalde
 • Indkøb af ny klimacontainer
 • Færre søer
 • Fravænning flyttet fra torsdag til fredag

Fravænningsstaldene er oprindelig bygget til 14-dages drift, så omlægningen fra ugedrift til 14-dages drift sker primært for at køre alt ind/alt ud produktion i disse stalde og for at kunne øge fravænningsalderen lidt.

»Vi er ikke helt på plads med omlægningen, men det er klart en fordel at fravænne mange grise på en gang, så smågrisestaldene blive fyldte på en gang«, påpeger Carsten Hansen.

Ingen kompromisser
Han har også erfaret, at han ikke må gå på kompromis med vask, desinfektion og udtørring af smågrisestaldene.

»Vi sætter ikke længere grise ind dagen efter stalden blev tømt. Der skal to dage til før stalden er ordentlig udtørret«, fortæller han.
Som andre producenter har han også udfordringer med pladsen efter fravænning. For fire år siden købte han en kli- macontainer, og den bliver i denne måned suppleret med en mere.

»Med flere stipladser til de mindste grise, kan vi lettere tage trykket af stierne hos de store smågrise«, forklarer han. Carsten Hansen har også været nødt til at reducere an- tallet af søer. Tidligere havde han 700 årssøer, i dag har han 665 og ender måske på 650.
 
»Jeg skal vænne mig til at se tomme sopladser, men med 37 grise pr. årsso producerer vi alligevel flere smågrise end tidligere«, siger han.

Fravænningsdagen er flyttet fra torsdag til fredag for at få færre faringer i weekenden. Han er desuden opmærksom på, om der er grise, der ikke er store nok til at følge resten af holdet ved fravænning, og derfor skal have længere tid i farestalden.

»Det er tydeligt, at det er de mindste grise, der giver problemer. Derfor får nogle af dem ekstra tid i farestalden, selvom det er et brud på holddriften«, forklarer han.

Bedre end forventet
Lotte Vilstrup, Danish Agro, mener alt i alt, at overgangen til zinkfri fodring er gået let i besætningen.

»Men Carsten og personalet gør også det, vi aftaler. Desuden har de altid været gode til at fodre pattegrisene tidligt i farestalden, ligesom de får opblødt foder efter fravænning«, siger hun.

Med fuld fokus på management har det endnu ikke været nødvendigt at ændre på fodringen.

Får vi problemer, kan vi hurtigt skifte 141 ud med 140, der har en endnu højere fordøjelighed, siger hun.

Det har Carsten Hansen dog takket nej til indtil videre. Han lægger nemlig vægt på, at fodringen skal være enkel.

»Nu er vi sluppet for sækkevarer, og når vi kører uden zink kan vi frit bestemme, hvornår vi skifter mellem de forskellige blandinger. Det er faktisk en stor lettelse«, siger han.

Alt i alt mener han ikke, at zinkophøret kommer til at koste ham penge.
»Nej, det tror jeg ikke. Måske tværtimod, fordi jeg dropper sækkevarer, fordi grisene har større ædelyst uden zink og dermed får en højere tilvækst«, konkluderer han.
 

Få foderændringer

 • Før zinkophøret brugte Carsten Hansen blanding 140 uden zink fra Danish Agro i farestalden, 140 med zink efter fravænning, og derefter 241 (9-15 kg) og 244 (15-30 kg)
 • I dag bruger han 141 både i farestalden og efter fravænning. Fra cirka 9-15 kg bruger han 241 og skifter så til 244
 • Alt i alt en enklere foderstrategi
   
Kroner og øre - ekstra vaccinationer er dyre men nødvendige
I et års tid har der været problemer med stafylokokker i besætnin- gen. Det har vist sig som hjernebetændelse. Da det var værst lå dødeligheden på otte procent efter fravænning. Problemet opstod i kølvandet på et influenzaudbrud for et år siden.

Derfor foreslog dyrlæge Alex Jakobsen, Ø-vet, at vaccinere mod stafylokokker. I begyndelsen blev alle søer vaccineret en gang og alle smågrise to gange. Det var dyrt, men effekten viste sig ret hurtigt med faldende dødelighed og stigende tilvækst. Nu er den ene vaccination af smågrisene fjernet, og Carsten Hansen håber snart også at kunne fjerne den sidste vaccination af smågrisene, så det kun er søerne, der skal vaccineres.

»Når vi er sikre på, at det kører i smågrisestalden, kan vi nok droppe den sidste vaccination«, siger Carsten Hansen.
 
Godt forberedt til zinkophør
Carsten Hansen har købt foder hos Danish Agro gennem flere år, og i den forbindelse kommer produktspecialst Lotte Vilstrup ofte på besøg. Da hun i efteråret foreslog, at de skulle forberede zinkophøret, sagde han hurtig ja.

»Vi fik hurtig de områder frem, hvor vi skulle ændre noget«, fortæller Carsten Hansen.
I den forbindelse var både Lotte Vilstrup og dyrlæge Alex Jakobsen gode sparringspartnere, ligesom personalet var indstillet på at yde en ekstra indsats.

De to største ændringer er at lægge om til 14 dages drift og at investere i en klimacontainer mere. Begge dele er ved at blive gennemført.

»De øvrige punkter går mere på, at vi skal være en tand mere på stikkerne omkring pasningen«, siger han og tilføjer, at zink nok har været en sovepude og en undskyldning for ikke at komme helt ud i alle hjørner af produktionen hver dag.

»Vi skal ud i alle hjørner hver dag, når vi ikke har zink. Til gengæld kan jeg se, at smågrisene vokser hurtigere nu, end da vi brugte zink. Det er faktisk lidt af en positiv overraskelse«, lyder det fra Carsten Hansen.