Wrang Agro

Jacob Wrang Rasmussen driver en produktion på i alt 2.300 søer fordelt på to ejendomme, samt en årlig produktion af 80.000 smågrise fordelt på tre ejendomme med klimastalde ved Tommerup sydvest for Odense.

Jacob Wrang Rasmussen har 18 medarbejdere i alt.

Alle staldens opgaver er vigtige

Wrang Agro har nu afsluttet den forsøgsperiode med udfasning af medicinsk zink, som de i godt et år har udført i tæt samarbejde med Danish Agro. Status er, at succes kræver dygtige medarbejdere og rettidig omhu hele vejen rundt.

- Der er ikke en proces i svineproduktionen der ikke er vigtig, for så var den der ikke. Alle mand i alle lag skal kende værdien af deres arbejde. Det er måske trælst arbejde at vaske, men en ren stald er noget af det vigtigste.

Zinkfri fravænning kan godt håndteres

En dygtig medarbejder i svineproduktionen kan ofte se på grisene længe før diarréudfordringer bryder ud – ja, nogle gange kan det næsten fornemmes allerede ved dørtærsklen til klimastalden. Sådanne medarbejdere har svineproducent Jacob Wrang Rasmussen.

Det var derfor ikke helt nemt for Bogdan Petru Negru, der står for klimastalden på Ryttergade, da hans arbejdsgiver takkede ja til, i samarbejde med foderleverandøren, at tage zinken helt ud af fravænningsfoderet i tre ugehold, hvor hverdagens rutiner med »fingerspitzgefühl« i fravænningsperioden blev sat lidt ud af spil.

- Det er vigtigt, at medarbejderne er med inde over projektet. Bogdan Petru Negru er en dygtig mand der kan få grisene godt i gang. Det er hans fortjeneste, at det kører godt i klimastalden her, påpeger Jacob Wrang Rasmussen.

September 2021
Nye hold er sat i proces med zinkfri fodring hos Jacob Wrang Rasmussen. Jacob fortæller, at grisene fortsat er rigtig glade for det nye færdigfoder med det nye klimavenlige Uniprotein®, og det er vigtigt at de får samme foder hele vejen igennem. 

Jacob har fokus på farestalden, hvor grisenes vægt gerne skal øges inden de skal undvære zinken. Han er blevet meget opmærksom på, at det er vigtigt de har fokus på alle områder (klima, management), så de når hele vejen rundt i klargøringen i fravænningsstalden, for at skabe det bedste resultat for grisene.

Zinkfri fravænning kan godt håndteres

Bedre foderoptag med bedre smag