Langagergaard

Ole Kristensen driver en produktion på i alt 950 søer med smågrise og 8.000 slagtesvin ved Langå. Ole anvender hjemmeblandet foder, vådfodring til søer, tørfodring til smågrise. Han har kørt zinkfri siden juni 2021, og overgangen har været problemfri.

Det handler om at have en god gris

På Langagergaard har udfasningen af medicinsk zink ikke kostet tilvækst – tværtimod. - Det fungerer her, med den opskrift vi har, lyder det fra Ole Kristensen i Langå.

På Langergaard i Langå er det fredag der er fravænningsdag. Grisene sorteres efter størrelse ved indsættelse - de store på højre side af gangen, de mindste på venstre side. Grisene vejes ikke, men indsættelsesvægten skønnes at ligge på seks kg i gennemsnit.

Lettere end frygtet at droppe zink for Ole Kristensen

Zinkophør: Ole Kristensen var spændt på, hvordan det ville gå, da han i juni besluttede helt at droppe zink i fravænningsfoderet.

Han forberedte overgangen grundigt ved i første omgang kun at stoppe med to ugehold og desuden inddrage rådgivere fra Vilomix og Danish Agro til at påpege områder eller tiltag, der kunne lette overgangen.

Artikel har været i Magasinet Svin Januar 2022.

Lettere end frygtet at droppe zink

Problemfri overgang og ens grise