Artikler 

Ønsker du faglig læring omkring zinkfri fravænning og læse om andres erfaringer, så læs med i nedenstående artikler:

Claus Bahne Heisel, chefdyrlæge LVK - DA blog

FRAVÆNNING UDEN ZINK, BLIVER EN UDFORDRING!

Start tidligt med fodertræning i farestalden, og øg gradvis fodermængden.

Landbrugsavisen

HYGIEJNE ER VIGTIGT FOR AT UNDVÆRE ZINK

Et projekt mellem Vilomix, besætningsdyrlæger og Seges viser, at rengøring og desinfektion er en overset faktor i relation til at undvære zink.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

ZINKFRI FRAVÆNNING HANDLER OM SAMARBEJDE

Zinkfri fravænning handler om samarbejdet på tværs af teamet i besætningen, dyrlægen og foderleverandøren.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

LÆRINGSPROJEKT MED SEGES

Seges Svineproduktion har indledt et samarbejde med Vilomix. Det sker som led i arbejdet med at løse de udfordringer, der vil komme, når det er slut med at bruge medicinsk zink.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

GÅ I GANG MED ZINKFRI FRAVÆNNING TIL SOMMER

Efter at have fravænnet grise uden brug af medicinsk zink, så har smågriseproducent Anders Rold en klar opfordring. - Få styr på procedurerne inden deadline. Allerhelst allerede nu til sommer.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

DYREHAVEGAARD I/S KØRER PÅ TREDJE ÅR MED ZINKFRI FODRING

Medicinforbruget er faldet, og de nyfravænnede grise æder fra dag ét. På Dyrehavegaard i Dalmose på Vestsjælland har udfasningen af zink ikke haft negative konsekvenser og erfaringerne beror nu på godt og vel tre år.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

ZINKFRI FRAVÆNNING KAN GODT HÅNDTERES

På det ene site med klimastalde hos Wrang Agro er udfasning af medicinsk zink afprøvet i tre ugehold. Erfaringen lyder nu fra staldens team, at foderet med en ny proteinkilde virker godt, men at restriktiv fodring i de første fravænningsdage, samt optimal alder og vægt på den fravænnede gris er afgørende for succes.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

SVINEPRODUCENT FORVENTEDE STØRRE UDFORDRINGER

De sidste knap fire måneder har Anders Kappel helt udeladt zink i fravænningsfoderet. Foreløbigt er det gået lettere end forventet og dermed også uden at se en øget dødelighed.

- Det har været relativt nemt for os. Vi har stort set kun skiftet startkoncentratet ud.

Landbrugsavisen, Morten Thomsen

ZINK-OPHØR ER GÅET BEDRE END FORVENTET

Carsten Hansen, Galbrogaard, droppede zink 1.januar i år efter at have forberedt sig sammen med Danish Agro, dyrlæge og medarbejdere. Indtil videre er det gået bedre end forventet, men han er også blevet klar over, at der er steder, hvor han ikke må gå på kompromis, for eksempel omkring vask og udtørring af smågrisestaldene.

Danish Agro/Vilomix

Ekstra fokus på hygiejne, udtørring og strøelse ved zink-fri fravænning

Formålet med at vaske og desinficere er at holde smittetrykket på et lavt niveau, så grisene har så optimale trivsels- og vækstbetingelser som muligt. Smittetrykket sænkes i besætningen ved at tænke hygiejne ind i de daglige rutiner og systematisk vaske og desinficere tomme stalde inden indsættelse af dyr. Erfaringer viser, at en plan for vask, desinfektion og ikke mindst udtørring af stalde er en vigtig nøgle i forbindelse med udfasning af medicinsk zink.

Effektivt Landbrug, Camilla Bønløkke

RETTIDIG OMHU ELLER KONTANT AFREGNING

På Eltvedgaard i Vendsyssel startede erfaringerne med udfasning af medicinsk zink for alvor på skæringsdagen, hvorefter balancen i klimastalden blev fundet efter fire-fem uger. Fravænningsfasen holder dog fortsat teamet til ilden med udfordringer i varierende grad.