Få en optimal plantevækst med den rette kalkning

Danish Agro kan tilbyde et bredt udvalg af forskellige typer kalk, både jordbrugskalk, magnesiumkalk og dolomitkalk.  

Valg af kalktype afhænger i høj grad af situationen i marken, og det er væsentligt at vurdere, hvor hurtigt kalken skal virke eller med andre ord reaktiviteten.

Jordens indhold af kalk reduceres normalt mellem 500 og 1000 kg. kalk pr. ha pr. år. Hvor meget denne reduktion sænker reaktionstallet (Rt), afhænger blandt andet af jordtypen og af kalkniveauet i jorden.  

Da de enkelte afgrøder har forskellig følsomhed over for kalkmangel, er det en god idé at få foretaget jordprøver på din mark, da de kan fortælle, hvordan det ser ud med indholdet af næringsstoffer i jorden.  

For at kunne sammenligne priser, kan du forhøre dig om produktets neutraliseringsevne, det vil sige hvor stor en procentdel, der er rent kalk samt indholdet af magnesium. Er der behov for tilførsel af magnesium, kan den billigste måde være gennem kalkning. 

Vi tilbyder både jordbrugskalk, magnesiumkalk og dolomitkalk

Jordbrugskalk 
Fællesbetegnelse for dansk kalk. Jordbrugskalk har et højt indhold af rent kalk og en hurtig virkning, men et lavt indhold af magnesium. Anbefales hvor der skal ske en hurtig opkalkning af jorden.

Magnesiumkalk 
Er en mekanisk blanding af jordbrugskalk og dolomitkalk. Magnesiumkalk har en relativ hurtig virkning og et indhold af magnesium på mellem 2,5 og 5 pct. Er oplagt, hvor der er behov for en relativ hurtig virkning af kalk, og hvor der er behov for tilførsel af magnesium. 

Dolomitkalk 
Importeret kalk fra eksempelvis England eller de baltiske lande. Dolomitkalk er en grovere og kemisk mere tungtopløselig kalk, og har derfor en langsommere virkning end jordbrugskalk, men har til gengæld et højt indhold af magnesium (6-10 pct.). Dolomitkalk er oplagt, hvor der er stort behov for tilførsel af magnesium.

Målret din kalkning og opnå optimal plantevækst

Danish Agro har et bredt udvalg af forskellige typer kalk - både jordbrugskalk, magnesiumkalk og dolomitkalk til din mark eller kontakt vores specialister på tlf. 7215 8000 og hør nærmere om vores kalksortiment.