Rådgivning om økologisk planteavl

Når du som økologisk planteavler samarbejder med Danish Agro, har du altid mulighed for at tale med vores specialister på området. Vi anbefaler, at der i et tæt samarbejde udarbejdes en markstrategi, hvor vi planlægger hvordan du kommer stærkest gennem året. Vi er med dig hele vejen fra planlægning til såning til vækst og til høst.

Få kortlagt dine markers tekstur og næringsstofindhold

Mange økologer kan med fordel overveje at benytte vores Cropline platform, som består af en række digitale værktøjer.

I Cropline platformen kan du udarbejde tildelingskort til dine landbrugsmaskiner som hjælper til effektivt at omfordele næringsstoffer og udsæd. Med en vejrstation fra Fieldsense har du adgang til aktuelle vejrdata og lokale vejrudsigter - direkte fra egne marker. På vores Cropline side kan du læse mere om hvilke muligheder platformen giver dig.

Økologiske afgrøder

Indenfor økologiske afgrøder er Danish Agro, som udgangspunkt, både køber og sælger af blandt andet byg, hvede, triticale, rug, havre, ærter, hestebønner og lupiner. 
Når du sælger økologisk korn til Danish Agro skal nedenstående dokumentation foreligge:

1. Statusrapport:
Inden du indleverer økologisk korn hos os, eller vi afhenter det hos dig, skal vi have modtaget en kopi af den seneste statusrapport. Hvis du har fået den tilsendt, kan vi hente den online hos Naturerhvervsstyrelsen. 

Har du ikke fået den tilsendt, skal vi bede om at du fremsender dit fællesskema for året, således at alle parter har en mulighed for at tjekke varens oprindelse ved indlevering eller afhentning. 

Er du i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at kontakte os!

2. Økologistatuserklæring ("Tro-og-love-erklæring"):
En ”Økologistatuserklæring” hvor afgrødens økologiske status entydigt fremgår (kaldes også ”Tro og love erklæring”) skal følge hvert enkelt læs. Ved afhentning af korn skal ”Økologistatuserklæringen” ligge i stakken. Er der eksempelvis tre læs i stakken, skal der ligge tre erklæringer i stakken. Ved indlevering af økologiske afgrøder skal der medbringes ”Økologistatuserklæring” på hvert enkelt læs. Danish Agro modtager ikke korn uden ”Økologi-statuserklæring”. 

Du kan hente erklæringen her:
Økologistatuserklæring til brug ved indlevering af økologiske afgrøder (pdf)
Økologistatuserklæring til brug ved indlevering af økologiske afgrøder (redigerbar i Word)

Bemærk: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem leverede økologistatuserklæring for markprodukter og statusrapport, hæfter avler for eventuelle omkostninger, dette måtte afstedkomme for Danish Agro.

Specialiseret rådgivning

Vores team af specialister står klar, hvis du har brug for faglig sparring om økologisk jordbrug. Du er også velkommen til at ringe til vores kundeservice på 7215 8000 - så hjælper de dig videre.