Fyringsolie der skåner miljøet og medfører lavere forbrug

Danish Agro tilbyder Circle K's fyringsolie Premium, som er miljørigtigt produkt med kun 10 ppm svovl. 

Hvad er Fyringsolie Premium fra Danish Agro?

Premium er en svovlfri energieffektiv fyringsolie, der reducerer soddannelse og dermed medfører et lavere forbrug. Med Premium minimerer du risikoen for driftstop samtidig med at du skåner miljøet. Premium er desuden frostsikker og dermed velegnet til både indendørs- og udendørstanke. Premium er en tyndtflydende gasolie, der har et kogepunkt i området fra 200 °C-360 °C.

Det bedste valg, når du vil tage miljøhensyn. Den har nemlig et meget lavt svovlindhold, og er billig fyringsolie, der beskytter din olietank.

Hvilke fordele er der ved fyringsolie?

Svovlindholdet i Fyringsolie Premium er reduceret med 80% i forhold til almindelige fyringsolie. Dermed er svovlindholdet 200 gange lavere end den gældende grænseværdi i dansk miljølovgivning. 

Det giver to umiddelbare fordele:

  • Der skal ikke betales svovlafgift og der dannes næsten ingen svovldioxid hvorved det lokale miljø belastes væsentligt mindre.
  • Fyringsolie Premium indeholder et tilsætningsstof, som forbedrer fyringsoliens egenskaber på en række områder. Fordelen er, at oliefyr og kedel hele tiden har optimale drifts betingelser. Forbruget holdes nede, og man undgår unødige serviceomkostninger.

Hvordan anvender jeg fyringsolie?

Fyringsolie Premium kan anvendes til alle typer oliefyr og alle typer industribrændere. 
Fyringsolie Premium er kuldesikret hele året og er dermed egnet til oplagring i både indendørs og udendørs tanke. Produktet er farvet i hht. bekendtgørelse nr. 97 af 12. februar 2003 om farvning af gas- og dieselolier og Petroleum. 

Husk altid at kontrollere fabrikantens anbefaling / krav for det korrekte valg af 
fyringsolie. 

Hvilke egenskaber har fyringsolie?

Fyringsolie Premium er en tyndtflydende gasolie, der har et kogepunkt i området fra 200°C - 360°C. Produktet er klassificeret som brandfareklasse III, med flammepunkt i intervallet over 55°C og under 100°C. 

Fyringsolie Premium har følgende forbedrede egenskaber: 

  • Reducerer dannelsen af sod i kedlen, og giver dermed et lavere forbrug til gavn for miljø og varmeregnskab.
  • Smører bedre. Det giver mindre støj og hjælper hvis pumpen skulle blive "træt" i utide.
  • Beskytter olietanken og rørsystemet mod rust.
  • Holder længere, fordi olien er tilsat et konserveringsmiddel (antioxidant). En fordel for beredskabslagre og nødbeholdninger.

Landbrugsdiesel priser på fyringsolie og dieselolie 

Via knappen nedenfor kan du finde en oversigt over vores dagspriser på fyringsolie og dieselolie. Du kan desuden se prisændringen i forhold til gårsdagens pris.

Her finder du produkt- og sikkerhedsdatablad for Dieselolietyperne.

Kontakt vores energispecialister

Få en specialiseret rådgivning og gode råd omkring dit forbrug af fyringsolie.