koncernen

Danish Agro koncernen er et andelsselskab, der er ejet af danske landmænd, der engageret i en lang kommercielle aktiviteter fordelt på fire forretningsområder.

 

Vores fire forretningsområder 

Danish Agro koncernens aktiviteter er fordelt i forretningsområderne Agribusiness, Special Feed, Machinery og Food. Fokus i disse er på at skabe værdi for landmanden. 

Landmandens ønsker og behov er hovedfokus i alle vores aktiviteter, og vi er en integreret del af hans hverdag. Vi aftager landbrugets produkter, som en sælges videre eller forarbejdes til kvalitetfoder, såsæd eller lignende. Vi hjælpe med at optimere hans bedrift, hvad enten det er i stalden eller i marken med viden, rådgivning, maskiner, genetik, kvalitetsprodukter, mv. Samtidig tester og udvikler vi nye digitale løsninger, der både gør bedriften mere effektiv og klimavenlig. Endelig udvikler vi nye produkter indenfor f.eks. plantebaserede, der er med til præge fremtiden planteavl i landbruget.    

Agribusiness

Handel med grovvarer har været rygraden i Danish Agro siden starten i 1901. Fokus er på, at tilbyde kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. De skal dække den moderne landmands behov i både mark og stald. Vi skal gennem vores aktiviteter samtidig hjælpe landmanden med den grønne omstilling, tilbyde digitale løsninger samt yde branchens bedste rådgivning, så der kan skabes størst mulig værdi på landmandens bedrift.
 

Det danske grovvaremarked er Danish Agro koncernens historiske udgangspunkt og er hjemmemarked for moderselskabet Danish Agro a.m.b.a. Forretningsområdet omfatter Danish Agros traditionelle grovvareaktiviteter i Danmark samt Hedegaard, som Danish Agro har en betydelig ejerandel af. 

Internationalt er fokusområdet er på markederne i Skandinavien og i Østersøregionen, som betragtes som det udvidede hjemmemarked. Her er vi aktive med grovvareselskaberne Swedish Agro i Sverige, Hankkija i Finland, Baltic Agro Estonia i Estland, Baltic Agro Latvia i Letland, Baltic Agro Lithuania i Litauen, Polish Agro i Polen samt Ceravis AG i Tyskland. 

 

En af Danish Agro koncernens strategier for at skabe værdi til sine ejere er at blive en mere integreret del af vores egen værdikæde. Vi vil gerne, i så høj grad som muligt, selv forarbejde og udvikle de produkter, vi forhandler - for derigennem at skabe merværdi for vores ejere og sikre kvalitet overfor kunderne. Dette sker gennem en række selskaber, som er aktive i forskellige brancher. 

De enkelte selskaber støtter op indenfor blandt andet indkøb af varer, forædling af nye kornsorter, rapsforarbejdning, produktion af flydende gødning og forarbejdning af vegetabilsk fedt.

    

Special Feed 

Fokus i forretningsområdet Special Feed er på, at omsætte vores omfattende viden om husdyrernæring, -genetik og -sundhed til kvalitetsprodukter, nye løsninger og samarbejder med landmænd i form af kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger. 


 

Special Feed dækker primært over aktiviteter inden for produktion og salg af vitamin- og premixblandinger. Derudover dækker forretningsområdet over salg af farm supply-produkter, veterinærmedicin og genetik.  

Vilomix koncernen producerer kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger til danske og udenlandske husdyrproducenter samt til foderstofindustrien. Vilomix har en betydelig markedsandel i Danmark og en stadig stigende aktivitet på eksportmarkedet. Vilomix leverer høj standard på varernes kvalitet, serviceydelser og tilbyder faglig viden. Selskabet sælger deres produkter til landmænd i mere end 25 lande.

Udover premix- og vitaminaktiveter dækker forretningsområdet også over Vilomix koncernens aktiviteter inden for genetik, farm supply og veterinærmedicin, som bliver håndteret i forskellige datterselskaber.

Machinery 

I forretningsområdet Machinery er fokus på at give landmænd adgang til kvalitetsmaskiner, der passer til den enkeltes behov. Vi går efter, at sikre landmænd ekspertise og produkter fra en professionel og international serviceorganisation, samtidig med at den enkelte kunde tilbydes en lokal og regionalkendt maskinforhandler. 

Danish Agro koncernen har i dag aktiviteter inden for maskinhandel i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. Her forhandles der blandt andet stærke såsom CLAAS, New Holland og Fendt, ligesom der forhandles entreprenør- og skovmaskiner.

Food

Fokus i Food er, at tilbyde forbrugerne de bedste, mest bæredygtige og nyskabende fødevarer indenfor æg og plantebaserede fødevarer via fortsat innovation og produktudvikling. Hele tiden med fokus på forbrugernes behov og markedets udvikling.


 

Levnedsmiddelvirksomheden DAVA Foods Holding A/S er markedsleder i Danmark, Sverige og på Færøerne inden for produktion, forarbejdning, pakning og distribution af friske skalæg samt pasteuriserede og kogte ægprodukter samt plantebaserede fødevarer. Herudover eksporteres der til Grønland, Finland, Norge, Tyskland, Tjekkiet og Holland. 

DanHatch A/S producerer årligt over 470 mio. daggamle kyllinger, og er på den baggrund et af Europas største og mest effektive rugerier.