Mineraler til grise:
Dæk dine grises behov

Det er vigtigt med de rette grisemineraler for at dække dine grises behov og optimale udvikling.

Mineraler til grise: Komplementér dit grisefoder

Grisens behov for næringsstoffer, vitaminer og mineraler ændrer sig gennem dens livscyklus. Derfor er det også vigtigt at optimere foderet løbende.

I samarbejde med vores datterselskab Vilomix implementerer vi den nyeste viden og forskningsresultater direkte gennem vores mineralske foderblandinger til dine foderrecepter. Det betyder, at vi også kan yde fælles rådgivning og dermed optimere fodersammensætningen hele vejen rundt. 

For at opnå en optimal effekt af vores produkter tilbyder vi fodringsrelateret rådgivning som en naturlig del af samarbejdet med dig, og dine mineralblandinger sammensættes med udgangspunkt i de råvarer, du har til rådighed, såvel som dine ønsker og besætningens behov.

Mineraler er grundstoffer og kendetegnes ved, at grisen ikke selv kan producere dem. Der findes både mangelsygdomme og overdosissygdomme i forbindelse med mineraler. Derfor er det vigtigt, at foderet sammensættes, så der er nok mineraler – men heller ikke for meget af hvert tilsat mineral.

Mineraler er essentielle for optimal udvikling, vækst og sundhed i alle dyregrupper. Tildeling af mineraler er nødvendige for at dække grisens behov. 

Mineraler indgår i mange forskellige funktioner i kroppen, der alle påvirker grisens effektivitet og produktivitet. 

Mineraler kan tildeles som sulfater, oxider eller organisk bundne. På sulfat eller oxid form er der en begrænset optagelse, da mineralerne ikke er opløselige som de organiske. En anden bagside ved mineraler tilsat som oxid og sulfat er, at den del der ikke bliver optaget i grisen, kommer ud med fæces og bliver ophobet i naturen. 
 
Når mineraler tildeles som organisk form er der en række fordele:  

  • Bedre fordøjelighed og optagelighed
  • Bedre deponering og udnyttelse i kroppen
  • Ingen interaktion med andre mikromineraler

Organisk jern og selen  - et godt sted at starte

Selen er er vigtigt mineral omkring faring. Lider soen af selenmangel kan det give udfordringer som langstrakte faringer, svagt- og/eller dødfødte grise og manglende mælkenedlægning. Derudover øges selenindholdet i somælken ved tilsætning af organisk selen, hvilket kan have en positiv effekt på dødeligheden i farestalden. 

Erfaringer fra praksis tyder også på, at søerne kvitterer for organisk jern i sofoderet. Organisk jern kan være med til at forbedre drægtighed og overlevelse af embryoner og styrke livskraften hos de nyfødte pattegrise og smågrise. Især hos gyltene kan en høj udnyttelse af jern være med til at understøtte en optimal udvikling af moderkagen. 
 
En anden fordel ved organisk jern er, at det giver betydelig mindre risiko for forstoppelse hos soen omkring faring i modsætning til jernsulfat. 
 

Vi tilbyder alle de vigtigste grisemineraler 

I tæt dialog med vores kunder sikrer vi sammen de foderløsninger, der er afgørende for at opnå den bedste fodringsøkonomi og de bedste topresultater i besætningen. Det sikrer vi gennem:

  • Høj kvalitet af og viden om råvarer, ingredienser og tilsætningsstoffer
  • Foderoptimering og sammensætning
  • Besætningens sundhedsstatus og potentiale
  • Foderstrategi og management

Få mineraler til dine grise, som passer til dit og din besætnings behov

Som mineralkunde hos Danish Agro tilbydes du en pakke med:

  • Rådgivning om fodringstrategi
  • Rådgivning om analysestrategi
  • Løbende tilpasninger af de aktuelle foderblandinger ud fra den enkelte bedrifts behov og ønsker

Mineraler er essentielle for optimal udvikling, vækst og sundhed i alle dyregrupper. Tildeling af mineraler er nødvendige for at dække grisens behov."

Arne Ringsing,
Produktionschef i Danish Agro

De rigtige vitaminer og mineraler til dine grise

Vi blander den unikke vitamin- og mineralblanding, der passer til din besætning. En specialblanding er beregnet ud fra de råvarer, der anvendes i din besætning, og der tages højde for de aktuelle forhold i besætningen. Det er en fleksibel og økonomisk optimal løsning.

Fravænning og smågrise
Foder til søer

Mangler du mineraler til dine grise?

Kontakt os, og hør mere om dine muligheder for at få mineraler til dit grisefoder, som er tilpasset
dine grises behov.